Drukuj
Odsłony: 1417
Zmiana rozmiaru tekstu:

   Misja Domu Pomocy Społecznej ”Dar Serca”  w Jastrzębiu-Zdroju została oparta na wspólnej wartości, rozumianej jako drogowskaz dla wszystkich zainteresowanych, zarówno wewnątrz jak i poza nim.  

   W budowaniu dobrego, przyjaznego Domu Pomocy i rodzinnej atmosfery przyświecają nam wspólne wartości takie jak:

  • poszanowanie wolności, godności i intymności naszych mieszkańców;
  • zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach funkcjonowania DPS;
  • budowanie systemu indywidualnego wsparcia każdego z mieszkańców;
  • zrozumienie i empatia w odniesieniu do każdego z mieszkańców; 

    a ponadto: 

  • dbałość o stały, wysoki poziom realizowanych usług,
  • wspólne konstruowanie najlepszego wizerunku DPS jako jednostki gwarantującej opiekę na najwyższym poziomie,
  • przywiązanie wszystkich do pozycji i wartości naszego Domu i takie organizowanie pracy, aby efektywnie przewodniczyć promocji DPS,
  • osiąganie możliwie najwyższego zadowolenia mieszkańców ich rodzin oraz pomyślności Domu i jego wszystkich pracowników.
  • jednym z założeń naszej pracy jest prymat celów ludzkich, w szczególności dobro naszych mieszkańców.

  

Misja naszego Domu brzmi:

 Dom powstał po to, aby można było w nim żyć godnie ,bezpiecznie i wspólnotowo.

   Zadeklarowana w misji swoista istota godności polega na tym, że nie jest ona ani prawem ani obowiązkiem, należy ją traktować jako wartość nadrzędną. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w Art. 30 definiuje godność jako, cyt.: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Zgodnie więc z powyższym zapisem stanowi ona wartość nadrzędną i  niezbywalną. Bezpieczeństwo zaś, to zagwarantowanie ochrony interesów mieszkańców braku ingerencji w jego sferę prywatną oraz nienaruszanie wolności i  nietykalności osobistej w tym bezpieczeństwa osobistego. Bezpieczeństwo bowiem, jako pewien stan daje  jednostce poczucie pewności elementarnej wartości jaką jest istnienie ,oraz gwarancję zachowania i ciągłości tegoż istnienia. Wspólnotowość   postrzegamy jako świadomość wspólnych potrzeb łączących nas pracowników  z mieszkańcami, świadomość wpływu jaki my mamy na całą społeczność oraz tego jak ważne jest wspólne przeżywanie wszystkich codziennych i świątecznychzdarzeń. Nie należy bowiem zapominać, że człowiek to istota społeczna, która do prawidłowego rozwoju potrzebuje akceptacji i wsparcia od innych.