Drukuj
Odsłony: 1479
Zmiana rozmiaru tekstu:
  • wartością nadrzędną dla wszystkich związanych z Domem jest godność życia i pracy;
  • zapewnienie Mieszkańcom wsparcia opartego na prawie do godności, intymności, niezależności, dokonywania wyboru i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
  • zapewnienie Mieszkańcom warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających opartych na respektowaniu podstawowych wartości konstytucyjnych, w warunkach możliwie zbliżonych do warunków domowych;
  • usprawnianie funkcjonowania Domu poprzez ciągłe doskonalenie jego jakości;
  • współpraca Mieszkańców i pracowników Domu na każdej płaszczyźnie funkcjonowania.