Drukuj
Odsłony: 8760
Zmiana rozmiaru tekstu:

Przetargi

Zgloszenie zamówienia w BZP   w dn 28 08 2019

 

Postępowanie w trybie:

przetarg nieograniczony

 

Nazwa zamówienia:

 

„Przebudowa platformy osobowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku DPS ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój (w formule zaprojektuj i wybuduj)

 

Rodzaj:                      robota budowlana

 

Otwarcie ofert 13 09 2019 r godz,10 w Dziale Księgowości Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca" w Jastrzebiu-Zdroju ul Kaszubska 6

 

kliknij poniższy link

                                            

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2b0438de-2e2c-4314-943b-73ff56093c18

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej .

W dn 13 09 2019 odbyło sie otwarcie ofert dotyczących przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane pn :

 

 „Przebudowa platformy osobowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku DPS ul. Kaszubska 6, Jastrzębie-Zdrój (w formule zaprojektuj i wybuduj)

 w wyniku którego oferta NR 2  w dn 16 09 2019 została uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu.

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca" w Jastrzebiu-Zdroju

 działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nr ogłoszenia 591169-N-2019  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwote-  257 250 zł brutto .

Zostały złożone 2 oferty-

przez firmę:       Nr  1. Liftprojekt Inżynieria Dzwigowa Paweł Rafalik Kalinowo 86 07-300 Ostrów Mazowiecka .  cena ofertowa brutto 317 520 zł

                        Nr 2. Przedsibiorstwo Wielobranżowe Dżwigi Anteny Sp. z O.O Włodzimierz Merta  ul Towarowa 2                                                44-338      Jastrzbie-Zdrój    ,cena ofertowa  brutto 

257.070  zł                       

Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta   nr 2 -Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Dżwigi Anteny Sp. z o.o. odpowiada   wymaganiom SIWS i Ustawie Pzp oraz uzyskała liczbę punktów - 100 pkt /kryteria -cena-60 pkt gwarancja 40 pkt/. i tym samym została uznana za najkorzystniejszą .

Punktacja oferty Nr 1 przedstawia sie nastepująco -  49 pkt-cena 40 pkt gwarancja- razem-89 pt.

Odrzuconych ofert-O

Wykluczonych ofert -O

Termin zawarcia umowy przewiduje sie na dzień 26 09 2019 r.

 

                                                                                                         Zamawiający

                                                                                                               Ewa Demetraki-Paleoloog

Poniżej link do Ogłoszenia o Udzieleniu Zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4744744a-fc1c-471e-94b4-b2c1e293f7f9

                                                                                                              Zamawiający Ewa Demetraki-Paleolog

 

 

 

 

   Po  szersze informacje dotyczące przetargów w ramach zamówień publiczny dotyczących Domu Pomocy Społecznej odsyłamy na stronę  BIP Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju.

 

 W maju 2018 r został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku DPS.Wygrała Firma IT Inter Tech z Mszanej.Prace będą rozpoczęte w czercu 2018 r.