Drukuj
Odsłony: 1210
Zmiana rozmiaru tekstu:

Zakres Usług

 

Dom  funkcjonuje zapewniając właściwy zakres usług  zgodny ze standardami dla określonego typu domu

w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańca

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne:

 • całodobowa opieka pielęgniarska
 • pielęgnacja ciała
 • karmienie osób niesprawnych
 • podawanie leków osobom niesprawnym
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich (robienie opatrunków,
 • zastrzyków, pomiar stężenia cukru we krwi, pomiar ciśnienia,  itp.

Usługi medyczne:

 • zapewnienie konsultacji  u lekarza pierwszego kontaktu,
 • konsultacje u lekarzy specjalistów.

Usługi rehabilitacyjne:

 • masaż leczniczy,
 • ćwiczenia usprawniające,
 • gimnastyka.

Usługi terapeutyczne:

 • organizacja zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, wykonywanie prac plastycznych, gry logiczne, rozmowy terapeutyczne itp.)
 • organizacja wyjazdów na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne Domów Pomocy Społecznej, imprezy okolicznościowe itp.
 • organizacja integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych,

Usługi socjalne:

 • poradnictwo socjalne,
 • pomoc w dotarciu do różnego rodzaju instytucji,
 • pomoc w sporządzeniu pism do urzędów,
 • pomoc w zaopatrzeniu mieszkańca w niezbędne mu rzeczy osobistego użytku,
 • zapewnienie mieszkańcowi kontaktu z rodziną.

Usługi żywieniowe:

 • cztery posiłki dziennie,
 • całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych,
 • zapewnienie posiłków dietetycznych np. dla osób chorych na cukrzycę,
 • możliwość uczestniczenia mieszkańca w ustalaniu jadłospisu.

 

Usługi pralniczo-krawieckie:

 • w dni robocze w godzinach przedpołudniowych możliwość korzystania z usług pralni (pranie odzieży, bielizny, prasowanie),
 • możliwość naprawy uszkodzonej odzieży.

Usługi religijne:

 • msza święta w każdą niedzielę  odprawiana przez księży z Parafii
 • odwiedziny -modlitwy osób z Kółka Różańcowego z udziałem mieszkańców
 • wizyta duszpasterska
 • udział Księży w uroczystościach  organizowanych w DPS a także w czasie Świąt
 • możliwość przyjmowania sakramentów
 • zapewniamy uslugi religijne dla wszystkich wyznań.

  

   Wykwalifikowany personel Domu stara się oprócz opieki zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort psychiczny, aby   mieli oni poczucie, że zamieszkanie w tej placówce to kolejny etap ich życia mogący przynosić im radość i uśmiech.