Zmiana rozmiaru tekstu:

Statut Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca" w Jastrzębiu Zdroju (tekst jednolity)

§1

   Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

2) Rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2005 r.  w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późniejszymi zmianami)

3) niniejszego statutu.

§2

1) Dom jest jednostką budżetową Miasta Jastrzębie-Zdrój w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

2) Siedzibą Domu jest Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6.

3) Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla ludzi w podeszłym wieku obojga płci.

4) Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy "Dom Pomocy Społecznej Dar Serca".

§3

1) Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

2) Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku.

3) Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§4

   uchylony

§5

1) Dyrektor Domu wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.

2) Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3) Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych w imieniu Miasta Jastrzębie-Zdrój na  podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4) Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.

§6

   uchylony

§7

   Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

§8

   Dyrektor domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§9

   Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.